Støt KFUM-spejderne på Frederiksberg, hver gang du tanker

Kontingent – økonomi

Nyheder

Home > Kontingent – økonomi

Kontingent – økonomi

Kontingent

Her finder du oplysninger om betaling af kontingent og hvordan det anvendes.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kassereren på ib.rath.olsen@spejdernet.dk

Kontingentsatser er som følger:

Medlem under 18 år                                                       400,- kr. pr. ½-år
Medlemmer over 18 år                                                  200,- kr. pr. ½-år
Aktive ledere og bestyrelsesmedlemmer                       75,- kr. pr år

Betaling af Kontingent:

Der udsendes faktura via medlemssystemet. Denne indeholder link til online kortbetaling og med mulighed for tilmelding til automatisk betaling.

Kontingentet opkræves halvårligt i månederne februar og august.

Udmeldelse:

Hvis et medlem ønsker at stoppe, skal dette meddeles skrifteligt til kasseren på ib.rath.olsen@spejdernet.dk eller alternativt afleveres skriftlig udmeldelse til leder.
Der opkræves kontingent ind til dato, hvor udmeldelse modtages.

Kontingentet anvendes til følgende:

Korpskontoret opkræver for tiden 95 kr. pr. kvartal for hvert medlem. Distriktet opkræver 35 kr. pr. medlem pr år.
Resten af kontingentet går til aktiviteter for spejderne, drift af Spejderhuset, materialer mv.

Desuden tjener gruppen penge til Spejderhusets vedligehold, ture og lejre mv. gennem diverse arrangementer. Af de største kan nævnes Frederiksbergfesten og Sensommerkoncert i præstegårdshaven.