Praktisk info om familiespejderne

Nyheder

Home > Praktisk info om familiespejderne

Praktisk info om familiespejderne

Familiespejder er for børn i 3 -6 års alderen og deres forældre eller evt. bedsteforældre.

Vi kalder vores familiespejderenhed for Egernungerne.

Vi mødes lørdage i ulige uger ved Spejderhuset kl. 10.00-12.00.

Familiespejderkoordinator: Tue Ødegaard, tlf. 25 33 32 42.

Tue